Spoločnosť MIPEL, s.r.o., ponúka svoje služby a odbornú pomoc aj v týchto oblastiach:

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie) v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (trieda A) bez obmedzenia napätia:

Elektrické inštalácie v objektoch budov, bleskozvodné zariadenia objektov, prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a podobne, elektrické stroje a elektrické zariadenia v objektoch budov, ručné elektrické náradie (vŕtačky, letovačky...), elektrické spotrebiče v budovách (variče, vysávače, chladničky...), elektrické rozvádzače s vydaním protokolu o kusovej skúške, elektrické osvetlenie s vydaním správy o meraní, zvodový odpor antistatických podláh (pošty, banky, nemocnice...), uzemnenie elektrických staníc, rozvodov, potrubí a podobne.

Inžinierska a poradenská činnosť v elektrotechnike, elektronike a energetike

Určovanie vonkajších vplyvov (predtým prostredí) v objektoch budov podľa novej normy STN 33 2000-5-51:2007 a vypracovanie protokolu o stanovení vonkajších vplyvov (určení prostredia)

Spracovávanie plánov revízií elektrických zariadení a bleskozvodov

Spracovávanie miestnych a prevádzkových predpisov pre prevádzkovateľa (zamestnávateľa), pravidlá a pokyny pre zaistenie BOZP - predpisy, ktoré riešia problematiku spojenú s činnosťou na elektrických zariadeniach,

Spracovávanie miestnych prevádzkových predpisov pre osvetlenie všetkého druhu, pre stroje, prístroje, spotrebiče, elektrické ručné náradie, nástroje, zariadenia a pod.

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.